Zašto smo odabrali Laravel 4?

Kako bi se što efikasnije razvijale i održavale PHP aplikacije u Srcu, odlučilo se ući u izbor jedinstvenog PHP frameworka. Dođite vidjeti kako je tekao postupak izbora i zašto smo među 6 najčešće korištenih PHP frameworka (CakePHP, CodeIgniter, Laravel, Symfony, Yii, ZendFramework) odabrali Laravel.

Grafički prikaz podataka dobivenih pri radu servisa

Administratori servera susreću se s velikim brojem podataka u svojem radu. Različiti servisa na serveru (Apache, GIT, MySQL, freeRadius, ...) bilježe podatke svog rada u obliku tekstualnih zapisa kroz različite sustave (syslog, tekst zapisi, baze podataka, ...). Ovako prikupljeni podaci služe za različite potrebe (provjera rada, pronalaženje pogrešaka, analiza rada i korištenja servisa, ...), te ih je ponekad dobro grafički prikazati.

Piwik

Piwik je vodeći sustav otvorenog koda na području analize weba. Cilj seminara je prenijeti znanja i iskustva u uvođenju Piwika kao sustava za praćenje i analizu logova web poslužitelja unutar Sveučilišnog računskog centa. Seminar obuhvaća postupak instalacije Piwik sustava na Debian/Linux baziranim platformama te njegovo osnovno i napredno podešavanje.

Uspostava virtualizacijske infrastrukture putem oVirt i XenServer 6.5 besplatnih rješenja

Virtualizacija kao tehnologija nije nova stvar. Međutim potrebno je dobro odmjeriti koja virtualizacijska tehnologija daje najbolji odnos uloženog i dobivenog s ciljem optimizacije podatkovnih centara kao i osiguranjem dostupnosti informacijskih sustava koje nude. Tema seminara bit će upravo upoznavanje s nekim osnovnim virtualizacijskim tehnologijama, njihovim podjelama, mogućnostima koje svako rješenje nudi. Prezentirat će se osnovne dvije besplatne virtualizacijske platforme XenServer i OVirt, njihove mogućnosti i načini upravljanja.

Visoko učinkoviti, raspodijeljeni datotečni sustav BeeGFS

BeeGFS, prethodno poznat kao FhGFS, je raspodijeljeni datotečni sustav inicijalno namijenjen za potrebe računalnih klastera za napredno računanje. BeeGFS omogućava povezivanje više podatkovnih poslužitelja u jedinstven datotečni sustav. Pri tome se podaci mogu paralelno spremati na više poslužitelja (RAID 0) ili raspodijeljivati na pojedine poslužitelje. Sustav se sastoji od komponenti za pohranu podataka i pohranu informacija o direktorijima i datotekama (metapodaci). U slučaju potrebe za proširenjem prostora moguće je dinamički dodavati komponente, bez utjecaja na rad klijenata.