Grafički prikaz podataka dobivenih pri radu servisa

Administratori servera susreću se s velikim brojem podataka u svojem radu. Različiti servisa na serveru (Apache, GIT, MySQL, freeRadius, ...) bilježe podatke svog rada u obliku tekstualnih zapisa kroz različite sustave (syslog, tekst zapisi, baze podataka, ...). Ovako prikupljeni podaci služe za različite potrebe (provjera rada, pronalaženje pogrešaka, analiza rada i korištenja servisa, ...), te ih je ponekad dobro grafički prikazati. Ovim seminarom biti će obrađeni sustavi (Graphite, 3D, HighGraph, ...) koji omogućuju prihvat podataka iz različitih izvora, te njihovu modularnu prezentaciju u grafičkom obliku (HTML stranice, različiti slikovni formati).

Snimka i prezentacija