Piwik

Piwik je vodeći sustav otvorenog koda na području analize weba. Cilj seminara je prenijeti znanja i iskustva u uvođenju Piwika kao sustava za praćenje i analizu logova web poslužitelja unutar Sveučilišnog računskog centa. Seminar obuhvaća postupak instalacije Piwik sustava na Debian/Linux baziranim platformama te njegovo osnovno i napredno podešavanje.

Snimka i prezentacija