Visoko učinkoviti, raspodijeljeni datotečni sustav BeeGFS

BeeGFS, prethodno poznat kao FhGFS, je raspodijeljeni datotečni sustav inicijalno namijenjen za potrebe računalnih klastera za napredno računanje. BeeGFS omogućava povezivanje više podatkovnih poslužitelja u jedinstven datotečni sustav. Pri tome se podaci mogu paralelno spremati na više poslužitelja (RAID 0) ili raspodijeljivati na pojedine poslužitelje. Sustav se sastoji od komponenti za pohranu podataka i pohranu informacija o direktorijima i datotekama (metapodaci). U slučaju potrebe za proširenjem prostora moguće je dinamički dodavati komponente, bez utjecaja na rad klijenata. BeeGFS pruža grafičko sučelje za praćenje rada i opterećenja pojedinih komponenata sustava.

Snimka i prezentacija