Seminar za IT-specijaliste: Certifikati u službi zaštite prijenosa podataka

Datum i vrijeme održavanja
22.11.2019. u 10:00 sati

Pozivamo vas da nam se pridružite seminaru za IT-specijaliste "Certifikati u službi  zaštite prijenosa podatakakoji će se održati 22. studenoga 2019. godine u 10 sati.

Seminar će se održati u zgradi Sveučilišnog računskog centra (Srce), Josipa Marohnića 5, Zagreb u dvorani Srce-E2, a prenosit će se i putem sustava za webinare na adresi https://connect.srce.hr/it-specijalisti. Predviđeno trajanje seminara je do 13:00 sati.

Tijekom seminara obradit će se ova pitanja:

  • Što je certifikat i od kojih se elemenata sastoji?
  • Na koji način izraditi certifikat?
  • Koje vrste certifikata postoje i kako odabrati certifikat primjeren određenoj namjeni?
  • Koje su razlike između komercijalnih, besplatnih i samopotpisanih certifikata?
  • U kojim se aplikacijama koriste certifikati i koji su uobičajeni načini njihove primjene (httpd, aosi, SSP/SAML, ldap, RADIUS)?

Uz pojašnjenje pojmova i postupaka pokazat će se konkretni primjeri uporabe certifikata.

Autor i predavač seminara je Dubravko Penezić iz Srca. 

Molimo vas da se prijavite za sudjelovanje na seminara popunjavanjem obrasca koji se nalazi na ovoj stranici.  Podaci koje nam pružate potrebni su nam kako bi mogli osigurati tehničke uvjete za održavanje seminara te kako bi po završetku seminara mogli provesti anketu o zadovoljstvu. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama.

Srce će čuvati osobne podatke koji su prikupljeni putem obrasca za prijavu do 6 mjeseci nakon što se održi seminar.

Ako ste zainteresirani za primanje novosti i obavijesti o uslugama Sveučilišnog računskog centra Srca, molimo da ispunite obrazac na adresi www.srce.unizg.hr/info

seminar