Seminar za IT-specijaliste "Nadzor pomoću platforme InfluxData i Grafane"

Pozivamo vas da nam se pridružite 3. lipnja u 10 sati na seminaru za IT specijaliste „Nadzor pomoću platforme InfluxData i Grafane“ koji će održati Emir Imamagić iz Srca. Seminar će se održati u zgradi Sveučilišnog računskog centra  (Srce), Josipa Marohnića 5, Zagreb. Predviđeno trajanje seminara je do 13 sati.

Tradicionalni sustavi za nadzor računalnih resursa omogućavaju praćenje učinkovitosti, nadzor stanja te slanje obavijesti u slučaju problema u radu poslužitelja i servisa. Aktualni računalni sustavi postavljaju nove izazove poput integracije nadzora aplikacijskih parametara, nadzora različitih virtualizacijskih platformi (nr. virtualni poslužitelji, Linux kontejneri) te iznimno dinamičkog prikaza rezultata nadzora. U okviru seminara bit će opisana iznimno fleksibilna platforma InfluxData koja omogućava nadzor poslužitelja, servisa i ostalih proizvoljnih objekata. Dodatno, bit će opisan sustav Grafana za izradu prikaza informacija iz različitih sustava za nadzor.

Seminar će se prenositi putem sustava za webinare na adresi https://connect.srce.hr/it-specijalisti.

Molimo vas da se prijavite za sudjelovanje na seminaru putem poveznice http://limesurvey.srce.hr/28111/lang-hr.

grafana-influxdata-seminar.jpg

Kategorija