Webinar: Uvod u LAMP

Pozivamo vas da nam se pridružite 12. lipnja u 14 sati na online predavanju "Uvod u LAMP".

LAMP je naziv za skup softvera namijenjenog razvoju i implementaciji interaktivnog i dinamičkog web-sadržaja, a posebno je zanimljiv jer predstavlja besplatnu alternativu komercijalnim rješenjima. Tijekom predavanja su objašnjene LAMP komponente te je opisan postupak instalacije i inicijalne konfiguracije.

Predavanje je namijenjeno početnicima kako bi se upoznali s osnovama ovih slojevito strukturiranih komponenti.

Autor i predavač je Mario Goljak.

Predviđeno trajanje predavanja je 40 minuta.

Ovo se predavanje održava u okviru programa edu4IT. Više informacija o programu obrazovanja edu4IT možete pronaći na ovoj stranici, a snimke do sada održanih online predavanja na ovoj poveznici.