Seminar za IT-specijaliste: Kako započeti s razvojem za Drupal?

Datum i vrijeme održavanja
06.12.2019. u 10:00 sati

Pozivamo vas da nam se pridružite seminaru za IT-specijaliste "Kako započeti s razvojem za Drupal?" koji će se održati 6. prosinca 2019. godine u 10 sati.

Seminar će se održati u zgradi Sveučilišnog računskog centra (Srce), Josipa Marohnića 5, Zagreb u dvorani Srce-E2, a prenosit će se i putem sustava za webinare na adresi https://connect.srce.hr/it-specijalisti.

Drupal (https://www.drupal.org/) je suvremen, fleksibilan i nadogradiv softver za upravljanje web-sadržajem. U potpunosti je otvorenog programskog kôda te ga razvija i podržava jedna od najvećih zajednica na svijetu.

Na seminaru će se prikazati važni aspekti potrebni za početak razvoja za platformu Drupal. Detaljno će se opisati proces i mogućnosti instalacije Drupala kao i popratnih modula potrebnih za učinkovit rad u Drupalu.
Uz prikaz grafičkog sučelja za administraciju web-stranica pojasnit će se i rad u narednom sučelju Drush te dati osvrt na prednosti i ograničenja oba načina rada. U drugoj polovici seminara pokazat će se proces razvoja vlastitih modula.

Seminar će biti popraćen nizom demonstracija i prikazom stečenih iskustava pri implementaciji Drupala.

Autor i predavač seminara je Filip Ivanko iz Srca. 

Predviđeno trajanje seminara je do 13:00 sati. Seminar je besplatan i otvoren za sve zainteresirane.

Molimo vas da se prijavite za sudjelovanje na seminara popunjavanjem obrasca koji se nalazi na ovoj stranici. 

Podaci koje nam pružate potrebni su nam kako bi mogli osigurati tehničke uvjete za održavanje seminara te kako bi po završetku seminara mogli provesti anketu o zadovoljstvu. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama. Srce će čuvati osobne podatke koji su prikupljeni putem obrasca za prijavu do 6 mjeseci nakon što se održi seminar.

Ako ste zainteresirani za primanje novosti i obavijesti o uslugama Sveučilišnog računskog centra Srca, molimo da ispunite obrazac na adresi www.srce.unizg.hr/info.

 

1

 

Kategorija