DOHVAĆANJE RESURSA UNUTAR PREGLEDNIKA

Suvremeni internetski preglednici koriste se širokim izborom tehnika optimizacije kako bi predvidjeli unos i namjeru korisnika, što im omogućuje da sakriju neka od kašnjenja u umrežavanju, obradi i prikazivanju internetske stranice.

Upute pregledniku o dohvaćanju resursa nalaze se unutar atributa „rel“. Atribut može poprimiti jednu od sljedećih vrijednosti: dns-prefetch, preconnect, prefetch, prerender i preload. Navedeni atributi omogućuju programeru i poslužitelju koji generira ili isporučuje resurse da pomognu korisničkom agentu u odlučivanju s kojim izvorom se treba odmah povezati, koje resurse bi trebao dohvatiti i obraditi kako bi se unaprijedio odziv (performanse) internetske stranice.

Odluka o pokretanju jedne ili više gore navedenih optimizacija obično se temelji na heurističkim pravilima koja se temelje na strukturi dokumenta, povijesti navigacije i tipu korisnika, npr. vrsta uređaja, dostupni resursi, mrežna povezanost, preferencije korisnika…

preload_1

Slika 1. Učitavanje resursa

 

DNS Prefetch

Atribut rel=“dns-prefetch“ služi za označavanje izvora kojim će se koristiti za dohvaćanje potrebnih resursa i te resurse korisnički agent rješava/dohvaća što je prije moguće.

<link rel="dns-prefetch" href="//primjer">

2

Slika 2. chrome://net-internals/#dns

 

Prefetch

Atribut rel=“prefetch“ označava resurse koji će biti potrebni kada korisnik prijeđe na sljedeću stranicu, pa će se učitavanjem prije nego što korisnik prijeđe na iduću stranicu u navigaciji, stranica znatno brže učitati. Resursi označeni kao prefetch učitavaju se sa znatno nižim prioritetom od resursa označenim kao preload.

<link rel="prefetch" href="//primjer " as="script">

<link rel="prefetch" href="//primjer" as="document" crossorigin="use-credentials">

3

Slika 3. Dohvaćanje resursa

 

Preconnect

Atribut rel=“preconnect“ omogućuje uspostavljanje HTTP veze s poslužiteljem iako još ne znamo točan URL zahtjeva. Atribut ubrzava vrijeme učitavanja smanjujući broj mrežnih obilazaka potrebnih kada preglednik zapravo učitava resurs s poslužitelja. Uspostavljanje inicijalne veze s poslužiteljem zahtijeva nekoliko mrežnih obilazaka. Korisnički agent mora riješiti domenu i uspostaviti vezu preko TCP i SSL protokola. Kada je veza uspostavljena, dohvaćanje resursa zahtijeva samo jedan mrežni obilazak.

<link rel="preconnect" href="//primjer ">

<link rel="preconnect" href="//primjer" crossorigin>

Optimalan broj veza po izvoru ovisi o pregovaračkom protokolu, trenutačnom profilu povezanosti korisnika, dostupnim resursima uređaja, ograničenjima globalne veze i drugim varijablama specifičnim za kontekst. Kao rezultat, odluka koliko veza treba uspostaviti prebacuje se na korisničkog agenta.

4

Slika 4. Razlika u učitavanju s atributom preconnect  i bez njega  

 

Preload

Kada korisnički agent učitava stranicu, on  uzastopno dohvaća resurse koji su potrebni za prikaz (resursi se dohvaćaju redom kako su navedeni u kodu). Korisnički agent također odmah na početku pregledava cijeli dokument i traži resurse s posebnim oznakama (<style> na početku dokumenta ograničava brzinu prikaza dokumenta, ali ne blokira postavljanje mrežnih zahtjeva). Atribut rel=“preload“ govori korisničkom agentu koje resurse bi trebao unaprijed učitati. Google Chrome u sebi već posjeduje dodatni skener koji traži ovaj atribut prije nego što počne pregledavanje <html> dokumenta.

<link rel="preload" href="//primjer" as="script" crossorigin>

Zahtjev za unaprijedno učitavanje postavlja preglednik s visokim prioritetom, tako da se treba koristiti samo za resurse koji su potrebni za početno prikazivanje stranice. Ako se resurs ne koristi odmah po učitavanju stranice, a sadrži atribut preload, u roku od 3 sekunde Google Chrome će javljati upozorenja:

5

Slika 5. Font na slici desno koristi atribut preload te je paralelno učitan s main.css

 

Prerender

Atribut rel=“prerender“ označava resurse koji će biti potrebni kada korisnik prijeđe na sljedeću stranicu, pa će se učitavanjem i izvršavanjem prije nego što korisnik prijeđe na iduću stranicu u navigaciji, stranica znatno brže učitati.

<link rel="prerender" href="//primjer">

Atribut prerender aplikacija može koristiti za označavanje sljedećeg HTML cilja navigacije; korisnički agent dohvatit će i obraditi navedeni resurs kao HTML odgovor. Ako nije potrebna obrada HTML dokumenta ili je potrebna neka druga vrsta sadržaja, potrebno je koristiti prefetch.

6

Slika 6. Prikaz rada atributa prerender

 

Atribut as=“..“

Atribut as=“..“ govori korisničkom agentu koji tip dokumenta želimo učitati/dohvatiti. Ovo bitno utječe na prioritet učitavanja/dohvaćanja resursa i omogućava korisničkom agentu postavljanje zaglavlja za slanje zahtjeva.

Moguće vrijednosti:

  • script – JavaScript datoteka
  • style – CSS datoteka
  • font – font datoteka
  • image – slikovna datoteka
  • video – videodatoteka
  • document – iframe, frame
  • fetch – XHR/fetch zahtjev nepoznat tip datoteke

Ako resurs koji je korisnički agent konačno zatražio ne odgovara vrijednosti atributa as, preglednik će izvršiti dohvaćanje resursa dvaput.

 

Podrška:

Google Chrome, Edge, Firefox (trenutačno bez preload), Safari (trenutno bez prefetch).

Ukoliko se koriste u zastarjelim preglednicima, ti preglednici će ignorirati napisane atribute te internetsku stranicu učitavati klasičnim putem (nema utjecaja na neometani rad internetske stranice, ali nema ni poboljšanja performansi učitavanja).

 

DODATNA LITERATURA:

https://www.w3.org/TR/resource-hints/

https://www.w3.org/TR/preload/