SQL VS NOSQL (4 DIO) – TRŽIŠTE

U posljednjem tekstu iz ovog serijala, nakon tehničke usporedbe  SQL i NoSQL sustava u prethodnim nastavcima, malo detaljnije ćemo se pozabaviti trenutačnim stanjem na tržištu i predviđanjima njihovog međusobnog odnosa u budućnosti.

 

Jedno od relevantnih mjesta gdje se na mjesečnoj bazi mjeri popularnost različitih sustava za upravljanje bazama podataka je https://db-engines.com. Kriteriji koji se pri tome uzimaju u obzir su:

 

Na temelju svih nabrojenih pokazatelja prema posebnom algoritmu pripremljen je ukupan rezultat za pojedinu bazu podataka. Osim trenutačnog rezultata, uvijek se prikazuje i usporedba trenutačnog rezultata s rezultatom od prije mjesec dana i od prije godinu dana kako bi se mogli uočiti odgovarajući trendovi.

 

Relevantni rezultati u trenutku pisanja ovog teksta pokazuju kako među prvih 30 proizvoda na popisu još uvijek prevladavaju relacijski orijentirane baze  podataka. Od NoSQL baza podataka već duže vrijeme najbolje je plasirana baza podataka MongoDB koja je na petom mjestu.

 

Na temelju podataka treba svakako primijetiti nekoliko važnih detalja. Većina relacijski orijentiranih baza podataka bilježi pad ili vrlo spori rast ukupnog rezultata, pogotovo u usporedbi s rezultatom od prije godinu dana. Ipak treba istaknuti kako smanjenje rezultata za svaki relacijski orijentiran proizvod ne mora značiti da je to uvijek posljedica zamjene nekim nerelacijskim proizvodom, nego je ponekad riječ o zamjeni drugom relacijskom bazom podataka. Na primjer, posljednjih je mjeseci vrlo prisutan trend zamjene  MySQL sustava sa MariaDB sustavom na serverima širom svijeta. Prije svega to je posljedica Oracleovog vlasništva nad prvim proizvodom, pa dio korisnika želi i dalje imati proizvod u javnom vlasništvu – a to je kompatibilna baza podataka MariaDB.

  1. U istom razdoblju većina nerelacijskih proizvoda bilježi kontinuiran rast rezultata, što na temelju prije spomenutih faktora koji se koriste kod izračunavanja ujedno znači sve veću popularnost proizvoda na različitim izvorima. Važan utjecaj na takve rezultate ima činjenica da se sve veći broj tvrtki u modernom poslovanju susreće s podacima koje je teško optimalno predstaviti u relacijski orijentiranim bazama podataka. Društvene mreže, online prezentacija i prodaja međusobno vrlo različitih proizvoda, ili razvoj dijela mobilnih aplikacija s intenzivnim rukovanjem podacima u bazama podataka, samo su neki od primjera kad NoSQL baze podataka mogu bolje zadovoljiti potrebe korisnika.

 

slika01.png

 

Slika 1. Trenutačna popularnost sustava za upravljanje bazama podataka prema izvoru https://db-engines.com

 

  1. Veliki dio relacijskih baza podataka s popisa, iako u svojoj osnovi jesu i dalje relacijski orijentirane, u manjoj ili većoj mjeri podržava druge modele organizacije podataka. To su svi oni proizvodi koji kraj svojeg naziva imaju oznaku “Multi-model”. Najčešće je riječ o podršci za spremanje dokumenata, ali i podršci za druge NoSQL modele baza podataka.

 

Prije nego što na temelju prezentiranih podataka izvučemo relevantne zaključke, treba istaknuti kako i drugi izvori daju vrlo slične rezultate. Na primjer, trenutačno stanje vodećih proizvoda na https://www.eversql.com/most-popular-databases-in-2018-according-to-stackoverflow-survey/ gotovo je jednako. Razlika se pojavljuje tek na desetom mjestu gdje je baza podataka SQLite zamijenjena Cassandrom. Slično stanje vrijedi i za druge izvore koji se bave rangiranjem popularnosti baza podataka.

 

slika02.png

Slika 2. Trenutačna popularnost sustava za upravljanje bazama podataka prema izvoru https://www.statista.com/

 

Na temelju navedenih podataka može se uočiti kako sve veći broj tvrtki širom svijeta u svojem svakodnevnom radu uočava potrebu za spremanjem i obradom nestrukturiranih podataka kakve podržavaju NoSQL baze podataka. Pri tome je moguće izabrati nekoliko pristupa:

  1. Sve relacijski orijentirane podatke ostaviti u postojećim sustavima (baza/aplikacija) te razvijati potpuno nov sustav za nestrukturirane podatke, što uključuje novu aplikaciju i neku NoSQL bazu podataka.
  2. Uz relacijsku bazu podataka početi usporedo koristiti neku od NoSQL baza, dok se integracija podataka po potrebi izvodi u proširenju postojeće aplikacije prvobitno zamišljene za rad isključivo s relacijskom bazom podataka.
  3. Pokušati spremiti nestrukturirane podatke u postojeću relacijsku bazu podataka, što je prilično olakšano kod relacijskih baza podataka s ugrađenom podrškom za druge modele organizacije podataka (objašnjeno u prethodnom tekstu iz ovog serijala).

 

Odabir neke od prethodnih mogućnosti ovisi o većem broju faktora, poput vrste i količine novih nestrukturiranih podataka, broju i znanjima IT stručnjaka koji se mogu uključiti u razvoj nekog od prethodnih modela, definiranim rokovima za podršku nestrukturiranim podacima u poslovanju i slično.

 

Na temelju svega navedenog može se zaključiti kako će se u budućim godinama relacijske baze podataka i dalje intenzivno upotrebljavati, ali će se sve više rješenja (pogotovo potpuno novih) zasnivati na NoSQL bazama. To će neminovno dovesti do heterogenosti podataka u poslovanju, što treba na vrijeme prepoznati i pravilno riješiti.

 

slika03.png

Slika 3. Trendovi u korišrenju bazama podataka od 2013 godine prema izvoru https://db-engines.com

Kategorija