Seminar za IT-specijaliste "Optimiziranje MySQL baze i Laravela za rad s vrlo velikim bazama podataka"

Pozivamo vas da nam se pridružite 8. rujna u 10 sati na seminaru za IT specijaliste „Optimiziranje MySQL baze i Laravela za rad s vrlo velikim bazama podataka“ koji će održati Nenad Crnko iz Srca. Seminar će se održati u zgradi Sveučilišnog računskog centra  (Srce), Josipa Marohnića 5, Zagreb. Predviđeno trajanje seminara je do 13 sati.

Korištenje vrlo velikih baza podataka (reda milijardu i više slogova) praktično je nemoguće bez pravilne optimizacije takvih baza podataka i aplikacija koje ih koriste. U protivnom bi vrijeme odaziva čitav sustav učinilo praktično neupotrebljivim u praksi. Na primjeru baze podataka MySQL seminar će obuhvatiti teme kao što su:

  • Optimizacija sustava za upravljanje bazom podataka (MySQL)
  • Optimizacija logičkog modela baze podataka
  • Optimizacija upita na bazu podataka
  • Optimizacija razvojnog alata i aplikacija (na primjeru PHP / Laravel)

Seminar će se prenositi putem sustava za webinare na adresi https://connect.srce.hr/it-specijalisti.

Molimo vas da se prijavite za sudjelovanje na seminara popunjavanjem obrasca koji se nalazi na ovoj stranici. 

Snimka i prezentacija