Test - mogućnosti prikaza video sadržaja

Ovo je primjer videa u tekstu, ako se uploada neki video file unutar teksta, može biti kao link ili embedani:

Kip slobode.mp4

 

A ovo je primjer embedanog video sadržaja s neke vanjske stranice: